ادبیات

جادوی اعداد

دنیای بازیگوش و شگفت آور اعداد هیچ وقت تکراری نمی شود. این اعداد و کتاب ها را کنار هم قرار دهید. نقد و نتیجه گیری…

تنگ ماهی

کـاش در تـنـگ دلـم مـاهـی شـوی                   یـا بـه سوی قـلب من راهـی شـوی یا که در سرمای جان فـرسای شـهـر…