ادبیات

کافه فرانسه

شب قبلش خواب دیدم. همین چند شب پیش. انگار خرید شب عید بود. می‌خواستم برای عید شیرینی خشک بخرم. سرم را از لای در…