ادبیات

شهر سه درخت

از دل تاریکی حاشیه های شهر سه درخت بیرون بیا آخر این دور و بر شلوغ تر است از جنگل بیشتر از زمین سرد زمستانی قرار می…

کتاب

ابلیس درون

اسمش ژان کلود رمان است. می گوید دانشکده ی پزشکی را تمام کرده است، که در سازمان جهانی بهداشت کار می کند، که…

نما

عطر بهار نارنج

در من به دنبال زنی بود شبیه عطر بهار نارنج نمی دانست سال هاست خورده است جفت مادینه اش را، جنس دوم! ***