ادبیات

ننه سرما

نزدیک غروب برف شروع شد. خورشید هنوز پایین نرفته بود، اما هوا داشت تاریک می شد. گوشی های هندزفری را در گوشش تپاند…

نما

قاصدک

دوست فضانورد من این روزها مشغول فوت کردن همه ی قاصدک های دنیا است. می گوید بالاخره باد این ها را با خودش می…