ادبیات

تسلیت

چه دهشتبار است دهشتبار است دوست داشتن چیزی که مرگ را بدان راه است. دهشتبار است عشق، امید، رویا، بودن ... بودن و…

چراغ

دم دمایِ ندیدنِ آفتاب تازه به یاد آوردیم هیچ ردی از علائمِ آدمی معلوم نیست راه هست، اما روشنایی نیست…