آهنگ دور افتاده – آدام تورس

0 95

ماه آهن
در آسمان شب
ماه آهن
از مردن نمی ترسم
گریه نخواهم کرد
نگاهت در نگاهم
همین جا خواهم بود
تا سرخی خون خشک شود

ماه آهن
حرفی نمانده
ماه آهن
راهی نیست
همین جا خواهم بود
نگاهت در نگاهم
ترسی ندارم
تا سرخی خون خشک شود
همین جا خواهم ماند
که جانم را بگیری
ترسی ندارم
تا سرخی خون خشک شود


آهنگ دور افتاده، آدام تورس
ترجمه: فرمهر امیردوست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.