افسانه

0 23

رنگ به رنگت بدهم

رنگارنگ حضورت بشوم

و جهان گیج و منگ، خم شود در میانمان.

آبی حضور و واژه‌هایی که سایه‌شان،

می‌روید بر سرم

در سرم

و جهان به گرد ما افسانه می‌بافد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.