بودنی نسبی

0 23

269570_204248773043342_744630211_n

تمناهایم که نم داد، از کوزه تراوش کرد

خشک نبودم که نلرزم.

آب کوزه هایتان لبالب هم که باشد

دور دوم دنیا به قیاس هیچ چشمی فضا نمی دهد

و در بازی دایره ای ما را با شما کاری نیست

موازات هر خطی قطع بشود یا نشود،

خارج از دنیای چشم ها خیال قدم زدن داشته ایم

و دست لرزه ها نشان از نسبی بودن بودن ماست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.