ستاره ها

0 21

درازنای شب تنها آدم برفی چشم می دوزد به ستاره ها

ستاره ای رفت ستاره ای آمد

کویر و سراب در وهم میان من و تو

تو سکوت می شوی

من پرسش

تو سوال می شوی

من آرامش

و تو نیست می شوی آیا؟

رویاهای من آشفته ی تو اند

رویاها نه کابوس های من نگران تواند

لحظه ای که اوج می گیری می ترسانیم

صدای افتادن در گوشم می پیچد

فال بد ممنوع

قرعه ی بد تحریم

اوج بگیر

۱۳۸۸

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.