پیوند

0 14

آفتاب روی شان خم می شد

و دستش را روی گونه زن می گذاشت

زن از شرم سرخ می شد.

آیا آفتاب

چنین “یگانگی” ای را تاکنون زیسته بود؟!

 aaaa1

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.