کلمات شما آقا!

0 24

کجای جغرافیای این جاده که به کلمات شما ختم می شود آقا؟

اصلا شما نرسیده به کدام سطر از این نامه ناخوانده هستید؟

“کنار انگشتان شما”

“در حرکت ضرب گیر شست شما”

“که فاصله را به بی نهایت خطوط زرد تلفن تقسیم می کند”

اندکی از خودش را با تلفن تقسیم می کند

تا خودش را به های نفس شما برساند

ببخشید منزل آقای…؟

وای انگار اشتباه گرفته ام!

وقتش نرسیده هنوز

انگار اشتباه گرفته ام!

وقتش نرسیده هنوز

۱۳۸۳

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.