گردآفرید

0 12

گرد آفرید،

با سایه های میانی شیطان می لرزد
لرزش ، لرزیدم
از نگاه دو سویه ات
که انتهایش به خیانت های مکرر می رسد
لرزیدم از میان خدا و شیطان بودنت
و
فرار کردم به گذشته
به سیزیف
بو کشیدی و حسش کردی
برجسته بود، با جمع برجستگی های من
شاید اضافه بودم
گذشته ناخن داشت، تیز بود
گذشته مرد بود
خیانتم را پنهان می کنم
یا کردم؟
مارتین لوتر با سیلاب های مشدد
ساده می شوم، ساده تر از تو
میان خدا و شیطان بودن برای تو
خداحافظ

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.