کار دیگری نداریم

انگوس اند جولیا استون

0 95

مثل بقیه نمیخواهی ثروتمند شی

فقط میخواهی پیر شی، بنشینی وقتی همه میدوند

همین بین، ماه تولدت را هم بگو

برایت میگویم چطور باید خرد شوی تا کسی شوی

کار دیگری نداریم اینجا الا بوسه زیر ستاره ها

دوستت دارم همینجوری که هستی

کار دیگری نداریم اینجا الا بوسه زیر ستاره ها

دوستت دارم همینجوری که هستی

مثل بقیه نیستی

میخواهی آرام پیش بروی، بنشینی و رها شوی

همین بین، میخواهی خوش هم بگذرانی

اوه، میگویی باید خرد شوی تا کسی شوی

کار دیگری نداریم اینجا الا بوسه زیر ستاره ها

دوستت دارم همینجوری که هستی

کار دیگری نداریم اینجا الان رها شدن در آغوشت

دوستت دارم همینجوری که هستی

همینجوری که هستی

همینجوری که هستی

همینجوری که هستی دوستت دارم

کار دیگری نداریم اینجا الا پریدن سوار ماشین

دوستت دارم همینجوری که هستی

کار دیگری نداریم اینجا الا رها شدن در آغوشت

دوستت دارم همینجوری که هستی

همینجوری که هستی دوستت دارم

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.