راهنمای سفرهای کهکشانی

هدیه سال نو برای تمام آن‌هایی که خانه‌هایشان در مسیرهای تازه‌ساز کهکشانی، مشمول محدوده‌ی تخریب قرار گرفته و حتی با خوابیدن جلو هیچ بولدوزری نمی‌توانند جلوی خرابی را بگیرند. هیچ هایکرز گاید یا راهنمای کهکشان برای اتوزن ها! تنها تریلوژی…

کلمات شما آقا!

کجای جغرافیای این جاده که به کلمات شما ختم می شود آقا؟ اصلا شما نرسیده به کدام سطر از این نامه ناخوانده هستید؟ "کنار انگشتان شما" "در حرکت ضرب گیر شست شما" "که فاصله را به بی نهایت خطوط زرد تلفن تقسیم می کند" اندکی از خودش را با تلفن…

گفت و گوهای یک زن

بعد از به راه افتادن هشتگی در توییتر با عنوان WhenIWas، انبوهی از توئیت‌های ۱۴۰ کاراکتری در مورد تجربه‌های آزار جنسی به راه افتاد. در بین فارسی‌زبانان این هشتگ بیشتر به بیان تجربه‌های آزار جنسی در مورد زنان اختصاص پیدا کرد، هرچند تعدادی از…

کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟

۲۸ تیرماه سالروز تولد سیمین بهبهانی شاعر است. رفت آن سوار کولی با خود تو را نبرده شب مانده است و با شب، تاریکی فشرده کولی کنار آتش رقص شبانه ات کو؟ شادی چرا رمیده؟ آتش چرا فسرده؟ خاموش مانده اینک، خاموش تا همیشه چشم سیاه چادر با این چراغ…

افسانه

رنگ به رنگت بدهم رنگارنگ حضورت بشوم و جهان گیج و منگ، خم شود در میانمان. آبی حضور و واژه‌هایی که سایه‌شان، می‌روید بر سرم در سرم و جهان به گرد ما افسانه می‌بافد.