المپیک بین الکهکشانی سال ۳۰۹۲

Holy Orbits Of the Galaxy Date : 37/Matisuda/3092 (مریخ پیما برنده شوید!!! صفحه ۸۷) مراسم افتتاحیه ۵ با شکوه تمام برگزار گردید برخلاف شایعات زیادی که در مورد مراسم افتتاحیه وجود داشت ، شب قبل ، مراسم افتتاحیه چهارمین المپیک بین…

تبعیدگاه

در ابتدا سکوت بود. سکوت از سایههای تیره‌ای که از گوشه و کنار اتاق بیرون می‌خزیدند و صدای برهم خوردن بال پرندگانی که در باغ پرواز می‌کردند تشکیل شده بود. سکوت ماهیت داشت و جسمی که شب از کنج همیشه تاریک اتاق بیرون می‌خزید و روبروی او…

داستان آن سرزمین – قسمت سوم

۰۰۳ / خون در برابر خون قدرت در برابر قدرت دادخواهی در برابر ظلم همانطور که دستور دادند نور در برابر تاریکی آسمان در برابر زمین خدایان در برابر شیاطین همانطور که دستور دادند کاهنه همانطور که کتاب را کنار میگذاشت ظرفی مسطح که از آن…

راه پله

راه پله سیاهپوش طبق معمول آسانسور خراب بود ، چندان چیز عجیبی نبود … اندازه قیمت یک آسانسور سالم و جدید هرماه پول برای تعمیر این محصول بی مصرف را به مدیریت ساختمان میدادند و دوباره هر وقت یک مقداری بیشتر از این سازه مسخره کار میکشیدند…

کپرنشینها

ما هر وقت سرمون رو بالا می‌گرفتیم خونه دوم رو می‌دیدیدم. خونه کوچولوی سومی هم، البته، همیشه مشخص بود، ولی خب، خونه دوم یه چیز دیگه بود. به قولی می‌گفتن قبله‌ی آمال و آروزهای ما بدبخت بیچاره‌های کپرنشینه. البته مسخره بود، با اون هیکل گنده…