شب گندمزار

اگر که بیهوده زیباست شب برای چه زیباست شب برای که زیباست شب؟ شب و رود بی انحنای ستارگان که سرد می گذرد و سوگواران دراز گیسو بر دو جانب رود یادآور کدام خاطره را با قصیده نفس گیر غوکان تعزیتی می کنند به هنگامی که هر سپیده به صدای هر آواز…

هشتگ صورتاب

تابستان امسال کاربران کتابخوان توئیتر اقدام به انتشار عکس هایی با هشتگ bookface# کرده اند. در این حرکت جمعی علاقه مندان به کتاب با استفاده از تصاویر جلد کتاب و قراردادن آن ها روی صورتشان تصاویر جدیدی خلق می کنند، و در ضمن کتاب های خوب را به…

تاریکی، خاک، لباس نظامی، زمین سرد

امروز شنبه ۹/۲/۹۱ است ساعت ۵ بعد از ظهر شده من توی ترمینال غرب منتظر اتوبوس هستم؛ اتوبوسی که منو با یه راه جدید روبرو میکنه. اتوبوس میاد و راننده داد میزنه «مسافرای سرپل ذهاب سوارشن». روی زوج صندلی آخر نشستم. دونفر کنار من اون ور روی اون…