مرور رده

عکس نوشت

بانکسی (بنگسی) و رویاهای سرگردان من

لذت پنهان بودن و خدایان مرده ی افکار خویش. چه جرقه ای می زند این رویاهای سرگردان با هر بار کشفی تازه از این بنگسی. این لذت گمنامی و نبود در بودنی بیش از اندازه. گاهی بودن، بودنی بیش از هر بودن، بودنی بیش از اندازه، در نبودن است که می آید…

قاصدک

دوست فضانورد من این روزها مشغول فوت کردن همه ی قاصدک های دنیا است. می گوید بالاخره باد این ها را با خودش می برد، اما سه سوت زودتر به دیار یار برسند، باز هم غنیمتی است عکس: اوشین د. زاکاریان