بایستید…

0 20

بایستید
بایستید در مقابل علم
بایستید همه‌تان با هم بایستید، تک تک بایستید،
بایستید ،درخت‌بغل‌کن‌ها، طبیعت دوستان، جانور دوست‌ها،
دروغگوها، خودپسندان،
بایستید در مقابل علم
دغل‌بازان، تنگ‌دیده‌ها،
بایستید، صلح‌دوستان، دین‌داران، مبدعان عرفان‌های بی‌شمار شخصی،
بایستید، تک تک، با هم،
بایستید و دنیا را از چشم تنگ خود ببینید،
بایستید و تعریف را انقضای احساس فریاد کنید،
بایستید و تحدید را بند معنا کنید،
بایستید و تصویر بی‌تَعَرُف خود را دنیا بپندارید
جارش بزنید

علم هست
بوده
هست
می‌ماند
حتی اگر کلیسا هزار هزار شود
حتی اگر همه‌تان، هر کدام، مفتشی شوید


زویی دنیل

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.