مرور برچسب

آئین نوروز

من را چه می شود؟

این رویای دمل باز کرده رنگ باخته چندین هزارساله، همین آیین، همین نوروز را می گویم. هر سال برای من کم رنگ تر و کم رنگ تر می شود. چند سالی است که دیگر حتی دل به مناسکش هم نداده ام. نه سبزه ای و نه سینی و نه هفت پیکر هفت سین هفت گوشه جهان، نه…