مرور برچسب

آدم فضایی

بیگانگان برای کمک به بشریت اینجا هستند

وزیر دفاع کانادا اعلام کرد که بیگانگان برای کمک به بشریت اینجا هستند. حقیقت این است که پاول این موضوع را بارها گفته و در اخبار اعلام شده است  و هر بار این مطلب را اعلام کرد که موجب شد که هزاران مردم دیگر هم به وجود بیگانگان آگاه کردند که…