مرور برچسب

آزار جنسی

گفت و گوهای یک زن

بعد از به راه افتادن هشتگی در توییتر با عنوان WhenIWas، انبوهی از توئیت‌های ۱۴۰ کاراکتری در مورد تجربه‌های آزار جنسی به راه افتاد. در بین فارسی‌زبانان این هشتگ بیشتر به بیان تجربه‌های آزار جنسی در مورد زنان اختصاص پیدا کرد، هرچند تعدادی از…