مرور برچسب

آغازگر نشاط

سیارات (سوئیت برای ارکستر در هفت موومان)

سیارات، اوپوس شماره ی ۳۲، اثر گوستاو هولست، آهنگساز بریتانیایی، سوئیت برای ارکستر در هفت موومان در سال های ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۶ نوشته شده. هر کدام از موومان های این سوئیت به نام یکی از سیاره های منظومه ی شمسی (به جز زمین) است و حال و هوال هر قطعه…