مرور برچسب

آلباکورکی

ریشه

 بعد اینکه فهمیدم پروازم چهار ساعت تاخیر دارد اعلانی شنیدم که می‌گفت: هر کسی که عربی می‌فهمد لطفا فورا به گیت چهار مراجعه کند. خب، آدم این روزها شک می‌کند. گیت چهار گیت خود من بود. رفتم. پیرزنی با لباس سنتی فلسطینی، درست مثل همان‌هایی…