مرور برچسب

آلیس در سرزمین عجایب

آلیس در سرزمین عجایب

هنوز انتهای تونل مشخص نشده است. دیشب به این راه زدم. این بار کمی مسیرش فرق می کند ولی همه چیز یک جور دیگر است. یعنی آن جوری که همیشه می دیدم نیست. دیگر این من نیستم که به تونل های شب راه می زند. تونل ها هستند که به من هجوم می آورند…

جادوی اعداد

دنیای بازیگوش و شگفت آور اعداد هیچ وقت تکراری نمی شود. این اعداد و کتاب ها را کنار هم قرار دهید. نقد و نتیجه گیری با شماست ولی من نمی توانم شیفتگی ام را به این داده های رقمی پنهان کنم.