مرور برچسب

آهنگ ارمنی

یار قشنگ کوهی

«یار قشنگ کوهی» از آثار قدیمی فولکلور ارمنی است. ترجمه تا جایی که امکان داشته درست است، اما دقیق نیست؛ چون، خب، دقیق ترجمه نمی‌شد. هزار و یک اجرای متفاوت از این آواز و آهنگ انجام شده (ظاهرا روی همین آهنگ آواز «آفتابکاران جنگل» (!) هم اجرا…