مرور برچسب

آکادمی ملی

عضویت در آکادمی ملی علوم امریکا افتخاری دیگر برای مریم میرزاخانی

افتخاری دیگر برای مریم میرزاخانی: عضویت در آکادمی ملی علوم امریکا مریم میرزاخانی، ریاضی‌دان و استاد دانشگاه استنفورد امریکا به عضویت "آکادمی ملی علوم" این کشور انتخاب شد. عضویت در این آکادمی که با رای اعضای کنونی آن و بر اساس دستاوردهای…