مرور برچسب

آینده

آینده

آینده، چقدر بهش فکر می‌کنید؟من که خیلی فکر می‌کنم. امروز داشتم فکر می‌کردم، حالا ما خیلی دوست‌ داریم از اکتشافاتِ‌ آینده‌ی بشریت بدانیم، همه‌اش خیال پردازی می‌کنیم که صد سال دیگر چه خواهد شد و هزار سال دیگر چه خواهد شد. یعنی فیلم‌ها و…