مرور برچسب

احمد شاملو

شب گندمزار

اگر که بیهوده زیباست شب برای چه زیباست شب برای که زیباست شب؟ شب و رود بی انحنای ستارگان که سرد می گذرد و سوگواران دراز گیسو بر دو جانب رود یادآور کدام خاطره را با قصیده نفس گیر غوکان تعزیتی می کنند به هنگامی که هر سپیده به صدای هر آواز…

احمد شاملو: به راستی صلت کدام قصیده‌ای ای غزل؟ / ‌ابراهیم در آتش

‌ابراهیم در آتش مرا تو بی‌سببی نیستی. به راستی صلت کدام قصیده‌ای ای غزل؟ ستاره‌باران جواب ‌کدام سلامی به آفتاب از دریچه‌ی تاریک؟ کلام از نگاه تو شکل می‌بندد. خوشا نظربازیا که تو آغاز می‌کنی! *…

لعنت

  در تمام شب چراغی نیست در تمام شهر نیست یک فریاد ای خداوندان خوف انگیز شب پیمان ظلمت دوست! تا نه من فانوس شیطان را بیاویزم در رواق هر شکنجه گاه پنهانی این فردوس ظلم آیین تا نه این شب های بی پایان جاویدان افسون پایه تان را من به…