مرور برچسب

ارژنگ

هفت خان رستم به نثر

شروع داستان هفت خان رستم زمانی که پادشاهی ایران در دست کیکاووس بود، شبی از شب ها اهریمنی در لباس یک زن خوش چهره و زیبا نزد پادشاه آمد و با رامشگری از زیبایی های مازندران برای او تعریف کرد. مازندران سرزمینی خطرناک بود با غولان و…