مرور برچسب

استیم پانک

جزئیاتی استیم پانکی

وقتی اولین بار اصطلاح استیم پانک به گوشم خورد متوجه شدم آن تصاویر و نقاشی ها و کارهای حجمی و شبیه سازی هایی که من را در خودشان غرق می کردند زیر مجموعه ای از استیم پانک است. تصاویری مبهم و رمز آلود با حس تعلیق و وقوع فاجعه ی نهفته در آن…