مرور برچسب

اورسولا کی لگویین

عزلت، حقیقتِ جامعه‌ی انسانی

اورسولا کی لگویین استادِ خلق جوامع عجیب و غریب بود. او تعدادی داستان دارد که اگرچه به هم ربط ندارند، اما کم و بیش همگی در یک اکوسیستم اتفاق می‌افتند. تمدنی بسیار کهن که از سیاره‌ای به نام «هاین» می‌آیند، سیاره‌های بسیاری را در تمام کهکشان

مکانی در میانه‌ی طوفان

مکانی در میانه‌ی طوفان دویست سال پیش در دهکده‌ی شاث در نواحی مرزی پرینگ‌استورم، دو برادر به عقد یکدیگر درآمدند. در آن روزگاران نیز همچون امروز، برادارن تنی می‌توانستند به عقد یکدیگر دربیایند، تا زمانی که یکی از آن‌ها صاحب فرزندی شود، پس…