مرور برچسب

باج افزار

باج افزار سِربِر نه تنها داده های شما را رمز می کند، با شما حرف هم می زند!

توجه! توجه! توجه! اسناد و عکس‌ و دیتابیس، همه‌ی فایل‌های مهم شما رمزگذاری شده است. این صدای باج افزار¹ جدید است. اخیرا باج افزار جدیدی به نام «سِربِر»² منتشر شده است. این ویروس ابتدا کشور شما را بررسی می‌کند. اگر در کشورهای ارمنستان،…