مرور برچسب

بازگشته از گور، فیلم، اسکار، دالخاندرو گونسالس اینیاریتو،2015یکاپریو،

نگاهی به فیلم بازگشته از گور

«بازگشته از گور» به کارگردانی الخاندرو گونسالس اینیاریتو،  محصول سال ۲۰۱۵ است. این فیلم در اسکار امسال بیشترین جایزه را برنده شد و لئونارد دیکاپریو بعد از مدت ها انتظار در این فیلم اسکار گرفت. این فیلم اقتباسی است از رمانی به نام «بازگشته»…