مرور برچسب

بزرگ علوی

گیله مرد

آمیرزا گفت: «ما رفتنی هستیم. دوره ی ما تموم شد، اما وای بر وجیهه!» وجیهه تازه آن وقت به دنیا آمده بود. هجده سال از آن زمان تا به حال گذشته است، با چه خون دل خوردنی او را بزرگ کرده بود. وقتی آمیرزا در کربلا مجاور شد، مسیب دکان عطاری باز…