مرور برچسب

بلاتکلیف

بلاتکلیف

دیروز که دفتری رو ورق می زدم به جمله ای از گابریل گارسیا مارکز برخوردم که خیلی برام قابل تامل بود و مثل همیشه چون دیوانگان وارد بحر تفکر یک نفره خودم شدم و شروع به تطبیق دادن نمونه های مشابه با هم کردم و به نتایجی هم رسیدم!!! این هم چکیده ی…