مرور برچسب

بهشت گمشده

جادوی اعداد

دنیای بازیگوش و شگفت آور اعداد هیچ وقت تکراری نمی شود. این اعداد و کتاب ها را کنار هم قرار دهید. نقد و نتیجه گیری با شماست ولی من نمی توانم شیفتگی ام را به این داده های رقمی پنهان کنم.