مرور برچسب

تاریخ

تاریخ مختصر عشاق سینما

عشق فیلم یا عشق سینما یا آنطور که در زبان‌های انگلیسی و فرانسه می‌گویند سینه‌فیل یا سینمافیل به کسی گفته می‌شود که علاقه‌ی وافر و فراوانی به سینما، فیلم، نظریه‌های فیلم و نقد و بررسی فیلم دارد. این افراد را معمولا می‌توان در صف‌های جلوی…