مرور برچسب

ترانه های عامیانه

ترانه های کودکی

یه جایی هست که می گه: دست دسی باباش می یاد صدای کفش پاش می یاد دست دسی ننه ش می یاد با هر دو تا ممش می یاد یا این که قربونت می رم یه وقتی اون وقت که روی تختی قربونت برم چی می شه؟ انار طاقچه می شه یا حتی: جم جمک برگ خزون مادرم…