مرور برچسب

تهران، تهران نوشت، ساخت، ساز، پایین شهر، بالای شهر، تغییر، پاساژ

تهران نوشت

«تهرانم؟!» دارد عوض می‌شود. تهرانم درد می‌کند. زخم‌ها از گوشه و کنار به چرک می‌نشیند. تهران با تمام خیابان‌های عریض و باریکش، پایین و بالای شهرش، درد می‌کند. می‌دانم که این شهر پیری مرا نخواهد دید. پیری و خاطرات دورانی که من ندیده‌ام. تهران…