مرور برچسب

جان آیرونز

این کتاب‌ها در سال ۹۵ به بازار می‌آیند

نشر مرکز قرار است سال آینده دو کتاب از سورن کی یر کگور منتشر کند. یکی با نام «مفهوم آیرونی، با ارجاع مدام به سقراط» و دیگری «این یا آن» که هر دو به دست صالح نجفی ترجمه شده اند. کتاب اول در اصل رساله ی دکترای کی یر کگور است. او در این کتاب…