مرور برچسب

جلال خالقی مطلق

شاهنامه چشمه‌ی درخت ملیت است / ۲۵ اردیبهشت، بزرگداشت فردوسی

۲۵ اردیبهشت، روز بزرگداشت فردوسی شاهنامه چشمه‌ی درخت ملیت است و ریشه‌ی درخت ملیت ما از این چشمه آب می‌خورد، آبی شیرین و گوارا. در یک جایی خسرو پرویز برای پسرش، شیرویه پیامی می‌فرستد و به او می‌گوید: که ایران چو باغیست خرم‌بهار / شکفته…