مرور برچسب

حسین منزوی

حسین منزوی: مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من

۱۶ اردیبهشت، سالگرد درگذشت حسین منزوی مرا ندیده بگیرید و بگذرید از من که جز ملال نصیبی نمی‌برید از من زمین سوخته‌ام ناامید و بی‌برکت که جز مراتع نفرت نمی‌چرید از من عجب که راه نفس بسته‌اید بر من و باز در انتظار نفس‌های دیگرید از…