مرور برچسب

داستان، ترجمه، داستان خارجی، کتاب، علمی‌تخیلی

معرفی کتابِ نردبان شیلد

به زبانِ ساده اتفاقی که افتاده این است که جهانی نوین در دلِ جهان ما متولد شده و در حال بلعیدنِ دنیای ما است. این جهان با نصف سرعت نور در حال گسترش رو به بیرون است و دانشمندانِ ایستگاه میموزا هرگز فرصت نمی‌کنند به دنیای بیرون هشدار دهند و…

فصل اول از کتاب اول هایپریون-قسمت اول

مقدمه: کتابِ اول مجموعه‌ی هایپریون به سبکِ قاب داستان نوشته شده. به این معنا که کتاب از چند داستانِ مجزا تشکیل شده. داستان‌ها به طور مستقیم به یکدیگر ارتباط ندارند، بلکه همه از طریق چارچوب کلی داستان، به کلِ داستان ارتباط پیدا می‌کنند.…