مرور برچسب

داستان بلند. پل استر

تحلیلی بر کشور آخرین ها اثر پل استر

امیدوارم قبل از خواندن این یادداشت ها رمان را خوانده باشید. تنها ذره ذره مزه کردن سطرهاست که می تواند حسی لذت بخش را وارد فضا ذهن تان کند. اطمینان دارم که از خواندن خسته نمی شوید. سطح اول داستان روان و راحت بدون هیچ ابهامی همه چیزهایی را که…