مرور برچسب

داگفایت

مشاهده بشقاب پرنده در ایران – شهریور ۱۳۵۵

گزارش محرمانه آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا (سی.آی.اِی) مشاهده بشقاب پرنده در ایران - شهریور ۱۳۵۵ C.I.A Classified U.F.O sighting report in Iran 1976 در سال ۱۹۷۶ بر فراز تهران ؛ سرگرد پرویز جعفری درگیر یک نبرد تن به تن هوایی ( داگفایت ) با…