مرور برچسب

در آینه‌ی اورماک

داستان آن سرزمین – قسمت سوم

۰۰۳ / خون در برابر خون قدرت در برابر قدرت دادخواهی در برابر ظلم همانطور که دستور دادند نور در برابر تاریکی آسمان در برابر زمین خدایان در برابر شیاطین همانطور که دستور دادند کاهنه همانطور که کتاب را کنار میگذاشت ظرفی مسطح که از آن…

نورین زندگی بود

نورین زندگی بود سیاهپوش ****************** هجوم باد داغ و وحشی درختها را از ریشه میکند ، میسوزاند و خاکسترشان را به اطراف میپراکند ، نور کور کننده شیطانی تمام کوهستانی را که زمانی به آن بهشت زمین میگفتند به جهنمی سوزان مبدل کرده بود و…

جادوی اعداد (قسمت دوم)

اولین بار که جرئت و جسارت این را پیدا کردم که به صورت کاملا منطقی با موضوع روبه رو شوم مربوط به اوایل دهه ی اول، از هزاره ی اول، بعد از میلاد سن دومینیک دوم از عناصر فرقه ی دومینیکن های تجسد یافته بود. قشتاله هایی پراکنده محصور ما

برهمن بزرگ

وقتی که باورهایت را نسبت به خودت از دست می دهی، هر واج، هر آوا سلسله وار به دنبال هم، تنها چیزی را که فریاد می زند نیازهایت، نیاز های اولیه ات نسبت به بودن بودنِ خویش است. هر لحظه آینه وار در امتداد هزار لحظه ی قبل و بعد تکرار می شود و می…

فرشته کتاب فروش

دیگر به آسمان فکر نمی‌کند. روزی که پرهایش را بریدند و از آسمان بیرونش کردند فکر می‌کرد همه چیز تمام شده است.صدها سال روی یک صخره کوچک در میان دریایی پرتلاتم زانو زد و گریست. آخر کسی که هزاران و هزاران سال در آسمان زندگی کرده را با زمین…