مرور برچسب

ذهن دوزبانه، بایلینگوالیسم، مولتی لینگوالیسم، ذهن، مطالعات عصب شناختی، مغز، زبان، سکته، زبان اول، زبان دوم

ذهن دوزبانه

پیش درآمد آنچه در زیر می خوانید مقدمه ای است بر مطالعه ی ذهن و زبان از منظر عصب شناسی. این نوشته ترجمه و بازنویسی درس اول دوره ی مجازی «ذهن دوزبانه» ارائه شده در سایت coursera.org است. درآمد با سوالی بسیار ساده آغاز می کنیم: دو زبان…