مرور برچسب

رابین هود

نه در ناتینگهام

بازخوانی آهنگ «نه در ناتینگهام» کارتون رابین هود. قطعه‌ی اصلی را اینجا  بشنوید. بازخوانی گروه «مامفورد و پسران» را اینجا بشنوید. هر شهری خوب و بد دارد گاهی تعداد خوبی‌ها بیشتر از بدی‌ها است، اما نه در ناتینگهام به نظر…