مرور برچسب

روزهای غمگین

روزهای غمگین

https://www.youtube.com/watch?v=7jfwynGMo4E این که سرت رو بکنی زیر برف و از راه در رو بری کار سختی نیست بگی هر کار تونستم کردم و زندگی یه جوری باید، بالاخره پیش بره سخته، سخته سر چیزی که درسته بایستی عرق بریزی و تلاش کنی سخت نیست که کم…