مرور برچسب

سالوادور دالی، دالی، سوررئال، تفکر، آموزش، روش آموزش، کاربرد مغز، عصب شناسی آموزش، یادگیری، حافظه، خلاقیت، خلاق، حل مسئله، یوریکا،

آموختن چیست؟ یا جریان سالوادور دالی و خواب قیلوله

وقتی در حل مسئله‌ای به مشکل برخوردیم چه باید بکنیم؟ اگر زامبی باشیم، خب، ساده است، یکی به سر خودمان می‌کوبیم و یکی به سر مسئله، و به همین ترتیب تا ابد تکرار می‌کنیم. ولی بد نیست بدانید اگر فقط مختصری از نحوه‌ی عملکرد مغز در یادگیری و حل…