مرور برچسب

سعدی

برخیز که می‌رود زمستان / سعدی

برخیز که می‌رود زمستان بگشای در سرای بستان نارنج و بنفشه بر طبق نه منقل بگذار در شبستان وین پرده بگوی تا به یک بار زحمت ببرد ز پیش ایوان برخیز که باد صبح نوروز در باغچه می‌کند گل افشان خاموشی بلبلان…

سعدی: شنیدم که پروانه با شمع گفت / ۱ اردیبهشت، بزرگداشت سعدی

۱ اردیبهشت، بزرگداشت شیخ اجل حضرت سعدی شیرازی شبی یاد دارم که چشمم نخفت شنیدم که پروانه با شمع گفت که من عاشقم گر بسوزم رواست تو را گریه و سوز باری چراست؟ بگفت ای هوادار مسکین من برفت انگبین یار شیرین من چو…