مرور برچسب

سمیه کرمی

شب گندمزار

اگر که بیهوده زیباست شب برای چه زیباست شب برای که زیباست شب؟ شب و رود بی انحنای ستارگان که سرد می گذرد و سوگواران دراز گیسو بر دو جانب رود یادآور کدام خاطره را با قصیده نفس گیر غوکان تعزیتی می کنند به هنگامی که هر سپیده به صدای هر آواز…

مکانی در میانه‌ی طوفان

مکانی در میانه‌ی طوفان دویست سال پیش در دهکده‌ی شاث در نواحی مرزی پرینگ‌استورم، دو برادر به عقد یکدیگر درآمدند. در آن روزگاران نیز همچون امروز، برادارن تنی می‌توانستند به عقد یکدیگر دربیایند، تا زمانی که یکی از آن‌ها صاحب فرزندی شود، پس…