مرور برچسب

سپیداری

تو

به اندازه سپیداری که به بارانی تن می شوید، به اندازه خاراندن پشت فرشته ای که بالش افتاده، به اندازه فرو رفتن سنجاق در دست کودکی، به اندازه رنسانس زیبایی، به اندازه الماس های یک یهودی جنگ جهانی دوم، به اندازه تکه موزهایی که به طعم من…