مرور برچسب

شبانه

احمد شاملو: به راستی صلت کدام قصیده‌ای ای غزل؟ / ‌ابراهیم در آتش

‌ابراهیم در آتش مرا تو بی‌سببی نیستی. به راستی صلت کدام قصیده‌ای ای غزل؟ ستاره‌باران جواب ‌کدام سلامی به آفتاب از دریچه‌ی تاریک؟ کلام از نگاه تو شکل می‌بندد. خوشا نظربازیا که تو آغاز می‌کنی! *…